Rivierkreeftsoorten

Rivierkreeftsoorten

Deze groep omvat de 3 uitheemse rivierkreeftsoorten die voor de EU zorgwekkend zijn. Aangezien deze dieren in diepe wateren moeilijk te detecteren zijn, wordt hun verspreiding in het proefgebied waarschijnlijk onderschat. Het is dan ook waarschijnlijk dat bij verscherpt toezicht gedurende het hele project nieuwe soorten en nieuwe locaties zullen worden aangetroffen als gevolg van ontsnappingen uit aquaria of tuinvijvers.

Invasieve rivierkreeften hebben gewoonlijk een grote ecologische actieradius en kunnen zich in verschillende zoetwateromstandigheden vestigen, vaak in zeer hoge dichtheden. Deze alles etende omvormers van ecosystemen zijn schadelijk voor inheemse planten, macro-invertebraten, amfibieën en vissen door concurrentie, predatie en ziekteoverdracht. 

obj 391

> Signalementskaart

> Verspreiding in België

obj 392

> Signalementskaart

> Verspreiding in België

obj 390

> Signalementskaart

> Verspreiding in België

obj 470

> Signalementskaart

Verspreiding in België