Proefgebied

Proefgebied

LIFE RIPARIAS test zijn innovatieve aanpak in de stroomgebieden van de Dijle, Mark en Zenne van het stroomgebiedsdistrict van de Schelde, een proefgebied dat 263.103.000 ha bestrijkt in de drie gewesten van België (Brussels, Waals en Vlaams Gewest). Het project is gericht op specifieke problematische invasieve water- en oeverplanten en rivierkreeftsoorten.

     obj 77

obj 76

 

 

Tijdens de hele duur van het project zal bijzondere aandacht worden besteed aan de oevervegetatie in Natura 2000-gebieden, aangezien deze speciale beschermenswaardige gebieden zich in het projectgebied bevinden.