Doelsoorten

Doelsoorten van het LIFE RIPARIAS-project

LIFE RIPARIAS richt zich op specifieke invasieve planten- en rivierkreeftsoorten die duidelijk vermeld zijn op de lijst van voor de EU zorgwekkende IAS overeenkomstig EU-verordening nr. 1143/2014.  Deze soorten werden met name geselecteerd voor het LIFE RIPARIAS-project omdat zij een aanzienlijke impact hebben op oever- en aquatische ecosystemen. Sommige van de soorten zijn wijdverspreid en overvloedig aanwezig in het proefgebied, terwijl andere opkomende soorten met een zeer beperkt bereik zijn. Andere ontbreken nog in het proefgebied van het project.

Bijkomende opkomende planten en rivierkreeftsoorten die in een op stapel staande signaleringslijst worden opgenomen, zullen ook in het vizier worden genomen met het oog op vroegtijdige detectie en snelle uitroeiing in het kader van het LIFE RIPARIAS-project.

 

obj 187

RIVIERKREEFTSOORTEN

obj 190

OEVERPLANTEN

obj 189

ONDERWATERPLANTEN

obj 188

AMFIBISCHE WATERPLANTEN