Links 

obj 98

LIFE-programma

European Commission

Website: https://cinea.ec.europa.eu/life_en 

   
obj 143

iNaturalist

Burgerwetenschap-portals 

Website: https://www.inaturalist.org 

   
obj 144

Waarnemingen

Burgerwetenschap-portals

Website: https://waarnemingen.be 

   
obj 225

Activiteiten van de Europese Commissie betreffende invasieve uitheemse soorten

European Commission

Website: https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 

   
obj 226

EU-verordening nr. 1143/2014 betreffende de preventie en beheering van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

EUR - Lex 

Website: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1417443504720&uri=CELEX:32014R1143 

 

 

Frequently asked questions

 

V: waar kan ik meer te weten komen over invasieve uitheemse soorten (IAS)?

Er zijn veel betrouwbare bronnen voor aanvullende informatie over IAS. In België zijn de belangrijkste bronnen het Belgisch Forum Invasieve Soorten en de Verordening van de Europese Unie betreffende invasieve uitheemse soorten, waar informatie over de preventie en het beheer van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten kan worden gevonden. Informatie over invasieve soorten op wereldschaal is te vinden op de websites van Invasivesnet en de Invasive Species Specialist Group (ISSG).    

Het Belgisch Forum Invasieve Soorten

Verordening van de Europese Unie betreffende invasieve uitheemse soorten

The Invasive Species Specialist Group 

INVASIVESNET 

Ecopedia 

 

V: waar kan ik een lijst met een overzicht van IAS in België krijgen? 

Op het Belgisch Forum Invasieve Soorten vindt u informatie over de aanwezigheid, de verspreiding, de auto-ecologie, de schadelijke effecten en het beheer van invasieve soorten. Het biedt een regelmatig bijgewerkte referentielijst van uitheemse soorten in België, samen met een zwarte lijst met soorten met een sterk nadelige impact op de biodiversiteit. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Belgisch Forum Invasieve Soorten: https://ias.biodiversity.be/  

    

V: Waarom zich niet ook op andere IAS richten?

LIFE RIPARIAS richt zich op een beperkt aantal soorten. Deze worden nader beschreven in de rubriek "Invasieve uitheemse soorten" op de website van het project. 

De planten en rivierkreeften waarop het project zich richt, worden vermeld als voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten in de Europese verordening 1143/2014. Bijkomende opkomende planten en rivierkreeften die in een op stapel staande signaleringslijst worden opgenomen, zullen ook in het vizier worden genomen met het oog op vroegtijdige detectie en snelle uitroeiing.

Er zijn nog andere initiatieven in België die de kwestie van invasieve uitheemse soorten willen aanpakken. Bezoek voor meer informatie de gewestelijke portals of de databank van LIFE projecten https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 

 

V: Kan ik in de problemen komen door het verplaatsen of bezitten van invasieve soorten?

Ja. Het is op EU-schaal verboden om voor de EU zorgwekkende IAS opzettelijk binnen te brengen, te houden, te vervoeren of in de handel te brengen, te telen, te reproduceren, te kweken en in het milieu vrij te laten. U kunt artikel 7 van verordening (EU) nr. 1143/2014 over IAS raadplegen voor details over preventie en de artikelen 7 en 8 van verordening (EU) nr. 1143/2014 voor informatie over uitzonderingen en vergunningen. Wat andere IAS betreft, verwijzen wij u naar de websites van de gewesten voor aanvullende informatie.

 Vlaanderen: https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/overlast-schade/invasieve-exoten  

Walloniëhttp://biodiversite.wallonie.be/fr/reglement-europeen.html?IDC=6002

Brusselshttps://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/de-biodiversiteit/ecologische-en-sanitaire-problemen-8 

EU-regelgeving: https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

 

V: Mag iedereen invasieve rivierkreeften vangen of heb je een vergunning nodig?

Het vangen van de invasieve rivierkreeft gebeurt door professionals die een speciale vergunning hebben om deze activiteit uit te voeren. Iedereen met een geldige visvergunning mag ook rivierkreeften vangen, maar moet deze activiteit beperken tot plaatsen waar dat is toegestaan. Bovendien mag alleen toegestaan vistuig worden gebruikt en moeten alle in de visvergunning vermelde regels strikt worden nageleefd. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de bevoegde autoriteiten voor elk gewest.

Vlaanderen: www.natuurenbos.be/visserij

Wallonië: http://www.maisondelapeche.be

Brussels: https://leefmilieu.brussels/themas/water/water-brussel/vijvers-en-waterlopen/de-visvangst