Aquatische plantensoorten

Aquatische plantensoorten 

Deze groep omvat 7 plantensoorten die in sedimenten en taluds geworteld zijn. Ze vormen dichte, met elkaar verweven vegetatiematten die snel het wateroppervlak van vijvers, meren en traag stromende rivieren kunnen bedekken. Ze groeien zowel in stilstaand als in stromend water, maar mijden snelstromende rivieren en worden vaak geassocieerd met voedselrijke wateren. Door hun zeer hoge groeisnelheid en hun vermogen om het wateroppervlak volledig te bedekken, hebben deze soorten een aanzienlijke impact op de aquatische biodiversiteit en ecosystemen in en nabij waterlichamen. Ze verdringen de meeste inheemse aquatische plantensoorten en kunnen de fysisch-chemische kwaliteit van het water veranderen, wat een bedreiging vormt voor het overleven van veel aquatische organismen. Ze wijzigen ook de waterstroom, vergroten het risico op overstroming van het land en verminderen de mogelijkheden voor zowel hengelsport als boottochten. Ze hebben een negatieve impact op de staat van instandhouding van verschillende voor de EU zorgwekkende natuurlijke habitats.

obj 383

> Signalementskaart

> Verspreiding in België

obj 376

Signalementskaart

Verspreiding in België

obj 379

> Signalementskaart

> Verspreiding in België

obj 375

 Signalementskaart

Verspreiding in België

obj 380

Signalementskaart

 Verspreiding in België

obj 381

Signalementskaart

Verspreiding in België

obj 382

Signalementskaart

 Verspreiding in België