Oeverplanten

Deze groep omvat 5 grote plantensoorten. Deze planten groeien vaak in dichte opstanden en zijn in staat zich snel te verspreiden langs riviersystemen. Ze veranderen de bodemsamenstelling, bevorderen bodemerosie en verminderen de dichtheid en diversiteit van de inheemse vegetatie. Eén ervan, de reuzenberenklauw, kan bij huidcontact ook ernstige dermatologische effecten veroorzaken en de toegankelijkheid van vijvers en rivieroevers in sterke mate beperken.

obj 387

> Signalementskaart

>Verspreiding in België

obj 386

Signalementskaart

Verspreiding in België

obj 384

> Signalementskaart

Verspreiding in België

obj 417

Signalementskaart

Verspreiding in België