Aquatische plantensoorten  

De alert list voor waterplanten bestaat uit 6 soorten die door Belgische catalogi van sierplanten worden vermeld en die weinig verspreid zijn op het grondgebied van LIFE RIPARIAS en die erom bekend staan dat ze invasief zijn in aangrenzende gebieden. Deze soorten hebben een milieurisicoscore die varieert van gemiddeld tot zeer hoog, meestal met een matig betrouwbaarheidsniveau (zie het alert list rapport).

obj 397

> Signalementskaart

> Verspreiding in België

obj 393

> Signalementskaart

> Verspreiding in België

obj 396

Signalementskaart

Verspreiding in België

obj 395

Signalementskaart

> Verspreiding in België

obj 394

Signalementskaart

> Verspreiding in België

obj 398

Signalementskaart

Verspreiding in België