Rivierkreeftsoorten

De alert list voor rivierkreeften bestaat uit 2 soorten uit catalogi van huisdieren (d.w.z. Cherax destructor en Procambarus acutus) en 3 extra soorten die niet in catalogi vermeld worden maar erom bekend staan invasief te zijn in aangrenzende gebieden (d.w.z. Faxonius immunis, F. juvenilis, F. rusticus,). Van de alert list is momenteel alleen van P. acutus bekend dat hij in België voorkomt, met een beperkt aantal populaties. Deze soorten hebben een hoge tot zeer hoge milieurisicoscore, met een matig tot hoog betrouwbaarheidsniveau (zie het alert list rapport).

obj 467

Signalementskaart

Verspreiding in België

obj 469

Signalementskaart

Verspreiding in België

obj 468

Signalementskaart

Verspreiding in België

obj 466

Signalementskaart

Verspreiding in België