LIFE RIPARIAS Bioblitz

LIFE RIPARIAS Bioblitz : catalogisering van de biodiversiteit van het

Oude Kanaal Charleroi-Brussel

Het oude kanaal Charleroi-Brussel is een juweel van het Waalse erfgoed, een voorbeeld van de omvorming van een economisch transportmiddel tot een locatie met vele facetten: geschiedenis, natuur, ontspanning, vrije tijd en cultuur. De kans die het oude kanaal voor de natuur biedt, is versterkt door de bescherming van een uitzonderlijke locatie: het natuurreservaat van Ronquières, dat als regionaal natuurreservaat is geklasseerd, en de tunnel van Godarville, een opmerkelijke locatie voor de instandhouding van vleermuispopulaties. Alle seizoenen zijn gunstig voor de waarneming van een afwisselende fauna: vogels, amfibieën, insecten enz...

obj 410

Deze locatie is belangrijk voor het LIFE RIPARIAS-project omdat het gelegen is in het stroomopwaartse deel van het Zennebekken waar veel invasieve uitheemse water- en oeversoorten in het verleden werden geregistreerd en vandaag nog steeds aanwezig zijn. Tijdens het project zullen in het gebied vroegtijdige opsporings- en beheersmaatregelen voor deze soorten worden genomen.

Op 22 mei heeft LIFE RIPARIAS een bioblitz georganiseerd, vooral om de aanwezigheid van invasieve uitheemse soorten te ontdekken en te documenterenTijdens het evenement heeft het project de wetenschappelijke expertise van de locatie aangewakkerd door een referentielijst van soorten op te stellen aan de hand van waarnemingen die via burgerwetenschappen zijn gedaan. 

obj 411obj 404

In totaal werden 315 soorten geregistreerd tijdens het hele evenement. Er werden 10 invasieve uitheemse soorten geregistreerd, waarvan 6 soorten zorgwekkend voor de Europese Unie zijn. Deze waarnemingen beklemtonen het belang van burgerwetenschap voor vroegtijdige opsporing van IAS.

 

obj 414