LIFE RIPARIAS and LIFE MICA

LIFE RIPARIAS and LIFE MICA: wanneer LIFE projecten de krachten

bundelen

Op 25 maart 2022 organiseerden LIFE RIPARIAS en LIFE MICA een eendaagse online workshop.

obj 430

Het hoofddoel van deze belangrijke bijeenkomst was actief samen te werken aan de ontwikkeling van een gegevensstandaard voor de rapportage over IAS-beheersinterventies. Een dergelijk systeem ontbreekt momenteel immers op elk niveau (nationaal, EU-niveau en wereldwijd), aangezien de actoren geneigd zijn hun eigen systeem met hun eigen gegevensmodel en -standaard te gebruiken. Het creëren van een gegevensstandaard die zowel flexibel als grondig is om IAS-beheersaspecten aan te pakken, is de ambitieuze doelstelling die LIFE MICA en LIFE RIPARIAS samen willen bereiken.

Tijdens de workshop wisselden beide LIFE-projecten goede praktijken en ideeën uit over monitoring/rapportering inzake het beheer van IAS die zorgwekkend voor de Europese Unie zijn. Samen hebben zij essentiële criteria vastgesteld voor belangrijke vragen zoals:

  • Wat moet worden gemeld wanneer een IAS-beheeractie wordt uitgevoerd?
  • Wat is essentieel bij de rapportage over interventies voor het beheer van invasieve uitheemse soorten (IAS)? En wat is facultatief?
  • Hoe moet dit gerapporteerd worden?

Er is nu een workshop gepland op 13 juli om de twee LIFE-projecten bijeen te brengen en vooruitgang te boeken bij de ontwikkeling van een gegevensstandaard voor IAS-beheer op het terrein. Het uiteindelijke doel is deze gegevensstandaard op internationaal niveau te promoten.

Het project zal ook een sessie houden op de TDWG conference over "hoe beheersgegevens over wilde dieren en invasieve uitheemse soorten kunnen worden uitgewisseld", tijdens welke een ontwerp-gegevensmodel zal worden gepresenteerd. Ook zal feedback van internationale initiatieven worden verzameld.