Het LIFE RIPARIAS-project is gefinancierd door het LIFE-programma van de Europese Unie.

obj 98

Het LIFE-programma, dat sinds 1992 loopt, is het financiële instrument van de EU dat steun verleent aan projecten op het gebied van milieu, instandhouding van de biodiversiteit en klimaatactie. Tussen 2014 en 2020 heeft LIFE ongeveer 3,4 miljard euro bijgedragen aan milieubescherming en het heeft sinds zijn oprichting meer dan 4.300 projecten meegefinancierd. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de middelen van het LIFE-programma van 2021 tot 2027 te verhogen tot 5,4 miljard euro. 

Deze aanzienlijke investeringen zijn van cruciaal belang om de biodiversiteit en de ecosystemen van Europa te beschermen en het verlies ervan een halt toe te roepen.  

Het nieuwe LIFE-programma voor de periode 2021-2027 bestrijkt de volgende thema's:

  • Natuur en biodiversiteit
  • Circulaire economie en levenskwaliteit
  • Klimaatmitigatie en -adaptatie
  • Omschakeling naar schone energie

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://cinea.ec.europa.eu/life_en

 

 

Disclaimer: de informatie en standpunten op de LIFE RIPARIAS-website zijn die van de auteurs en projectpartners en geven niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Commissie weer.