Soort op de alertlijst LIFE...

Soort op de alertlijst LIFE RIPARIAS

Alertlijst worden gewoonlijk gedefinieerd als lijsten van uitheemse soorten die nog niet voorkomen of een zeer beperkte verspreiding hebben in een bepaald gebied, die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, en waarvoor specifieke bewaking en monitoring wordt aanbevolen om een snelle reactie te bevorderen in geval van aankomst en verspreiding. Alert lists zijn daarom essentieel voor een preventieve en proactieve reactie op IAS, met inbegrip van zowel vroegtijdige opsporing als snelle reactie.

Voor het LIFE RIPARIAS-gebied (een gebied van 260.000 hectare in het Scheldedistrict dat de stroomgebieden van Dijle, Mark en Zenne omvat) werd een alert list van opkomende zoetwater- en oeverplanten en rivierkreeftsoorten opgesteld door middel van een screening in drie stappen van uitheemse soorten die op de Belgische markt voor sierdoeleinden verkrijgbaar zijn. Ze omvat soorten met middelhoge tot zeer hoge milieurisicoscores, beoordeeld via het risicoscoresysteem Harmonia+. De alert list bestaat uit 10 plantensoorten en 5 rivierkreeftsoorten met uitheemse oorsprong in verschillende regio's van de wereld.

Samen met de IAS die voor de EU zorgwekkend zijn, zullen de in de alert list opgenomen soorten aan verscherpt toezicht worden onderworpen via actie C1 en vormen zij de spil voor vroegtijdige uitroeiing via actie C2 van het LIFE RIPARIAS-project. 

 > The LIFE RIPARIAS alert list report 

obj 487 obj 486 obj 485