De Belgische overheden bundelen hun krachten in het LIFE RIPARIAS project (Reaching Integrated and Prompt Action in Response to Invasive Alien Species) om - over gewestgrenzen - invasieve uitheemse soorten in en rond rivieren en vijvers optimaal te beheren. Dit project werd mogelijk dankzij de cofinanciering van de Europese Unie in het kader van het LIFE Programma.

 

ONZE GIDS VOOR BESTE BEHEERSPRAKTIJKEN ZIJN BESCHIKBAAR

obj 728 obj 727 obj 719
Klik hier om te downloaden Klik hier om te downloaden Klik hier om te downloaden

 

 

Afkorting van het project: LIFE RIPARIAS 

Titel van het project: Reaching Integrated and Prompt Action in Response to Invasive Alien Species

Referentie van het project: LIFE19 NAT/BE/000953

Locatie van het project: België - Proefproject gelanceerd in de stroomgebieden van Dijle, Mark en Zenne van het stroomgebiedsdistrict van de Schelde

Duur: 6 jaar (01/01/2021 – 31/12/2026)

Geschat totaalbudget: € 7,010,389.00 

Beoogde EU-bijdrage€ 3,855,714.00 

 

LAATSTE NIEUWS

obj 244 obj 243
obj 242 obj 241