Welke beheermethoden werken best voor welke soorten?

Maak kennis met onze handleidingen voor beste beheerpraktijken!

Invasieve uitheemse soorten bestrijden, ja, maar HOE?

Invasieve uitheemse soorten (IUS) worden gekenmerkt door hun grote voortplantings-, concurrentie- en verspreidingsvermogen, dat met name ook een snelle uitbreiding van hun verspreidingsgebied mogelijk maakt. Het spreekt voor zich dat de strijd tegen deze soorten steeds moeilijker wordt naarmate ze zich verder verspreiden. Hoewel het fenomeen van biologische invasies al tientallen jaren bekend is, hebben veel terreinbeheerders nog altijd te weinig inzicht in het probleem. Bewustmaking en vorming over goede praktijken om het probleem doeltreffend aan te pakken, zijn daarom noodzakelijk.

Met de hulp van de andere LIFE RIPARIAS-partners hebben ULIEGE en SPW twee handleidingen voor beste beheerpraktijken opgesteld, die terreinbeheerders waardevolle ondersteuning bieden om problematische invasieve uitheemse water- en oeverplantensoorten en ook rivierkreeftsoorten doeltreffend te bestrijden. Het samenstellen van die twee handleidingen vergde heel wat werk en nam niet minder dan een jaar in beslag. De handleidingen vormen dan ook een wezenlijk resultaat van het project en zullen dienen als belangrijke hulpmiddelen tijdens de informatie- en vormingssessies die van 2023 tot 2026 elk jaar zullen plaatsvinden.

Op zoek naar de beste beheerpraktijken: een goede start

In de internationale wetenschappelijke literatuur vinden we een groot aantal studies die bewijzen dat plaatselijke verdelging of bestrijding van invasieve water- en oeverplantensoorten of rivierkreeftsoorten mogelijk is. Het probleem is echter dat de meeste van die studies uitgaan van het gebruik van chemische middelen en herbiciden als glyfosaat voor planten of biociden voor rivierkreeften. Het gebruik van dergelijke pesticiden is niet alleen bijzonder schadelijk voor het milieu, maar ook omstreden en in ons land onderworpen aan strenge regelgeving. Daarom hebben we die methoden uitgesloten.

“Beste beheerpraktijken” zijn voor ons praktijken die een aanvaardbare mate van doeltreffendheid hebben bewezen en tegelijk realistisch en ethisch en wettelijk aanvaardbaar zijn. Dat betekent niet noodzakelijk dat ze geen negatieve impact hebben op het milieu, maar de voordelen van hun toepassing wegen op tegen de nadelen. Die praktijken zijn ook uitgetest door onderzoekers op het terrein en deskundigen die wereldwijd betrokken zijn bij het beheer van IUS.

Hoewel de handleidingen vooral zijn opgesteld als hulpmiddel voor medewerkers die betrokken zijn bij het beheer van invasieve planten- en rivierkreeftsoorten, bieden zij essentiële en toegankelijke informatie voor iedereen om dit wereldwijde probleem aan te pakken en beter te begrijpen. We kunnen immers allemaal op ons eigen niveau iets doen tegen de uitbreiding van invasieve uitheemse planten en rivierkreeften.

Deelnemers aan de komende vormings- en informatiesessies zullen een gedrukt exemplaar van deze handleidingen ontvangen en de digitale versies zijn ook te vinden op onze website. De drie handleidingen zijn beschikbaar in drie talen: Nederlands, Engels en Frans.

 

obj 728 obj 716 obj 698
Klik hier om te downloaden Klik hier om te downloaden Klik hier om te downloaden