Nog meer vormings- en informatiesessies op komst!

Een terugblik op de bijeenkomsten van vorig jaar

Vorig jaar organiseerden onze partners ‘Contrat Rivière Senne’ (CRS) en Leefmilieu Brussel (LB) een tiental informatiesessies voor diverse groepen mensen uit het werkveld zoals terreinbeheerders, natuurbeschermers en eigenaars van vijvers. Die bijeenkomsten waren vooral bedoeld om de deelnemers beter in staat te stellen om invasieve uitheemse water- en oeverplantensoorten te identificeren. Dat gebeurde via boeiende presentaties over identificatiecriteria, praktische oefeningen, leerrijke terreinbezoeken en het aanbieden van nuttige hulpmiddelen voor identificatie zoals video’s en identificatiehandleidingen.

Gedurende de hele looptijd van het project (van 2023 tot 2026) zullen allerlei soorten informatie- en vormingssessies worden gehouden. Dit jaar organiseert ULIEGE een aantal vormings- en informatiebijeenkomsten over de identificatie en het beheer van rivierkreeften.

Andere data zullen we later nog meedelen via onze sociale media Facebook en Twitter, vooral voor vormingssessies over planten. Volg ons om op de hoogte te blijven!

 

obj 777

obj 780 obj 778