De kunst van het vangen

De kunst van het vangen: de juiste vallen kiezen

 

In april 2021 is Leefmilieu Brussel begonnen met het uitzetten van rivierkreeftvallen om de aanwezigheid van invasieve uitheemse rivierkreeften in de Brusselse vijvers en waterlopen in kaart te brengen. In België komen zes rivierkreeftsoorten voor, waarvan er slechts één inheems is.

Om te bepalen welke vallen de beste vangstresultaten opleveren, werden verschillende rivierkreeftvallen uitgezet in verschillende vijvers in Brussel waar rivierkreeften zijn waargenomen. De geselecteerde vallen zullen worden gebruikt tijdens de LIFE RIPARIAS-toezichtscampagne.

Terwijl sommige van de vijf invasieve rivierkreeftsoorten al in het projectgebied aanwezig zijn, zijn andere, waarvoor waakzaamheid geboden is, nog afwezig. In het kader van het LIFE RIPARIAS-project wordt immers bijzondere aandacht besteed aan invasieve soorten die op het punt staan geïntroduceerd te worden of die onlangs voor het eerst in België werden waargenomen. Een voorbeeld van een dergelijke soort is de marmerkreeft Procambarus virginalis, die al op enkele plaatsen in België in het wild is aangetroffen, maar gelukkig nog niet in het gebied van het LIFE RIPARIAS-project is waargenomen. Deze invasieve soort is bijzonder omdat het de enige rivierkreeft ter wereld is die zich uitsluitend aseksueel kan voortplanten. Alle exemplaren in een populatie zijn van het vrouwelijke geslacht en de onbevruchte eitjes die zij produceren, ontwikkelen zich tot natuurlijke genetische klonen van hun moeder. Omdat deze rivierkreeften zich snel kunnen voortplanten, vormen zij een grote potentiële bedreiging voor de inheemse biodiversiteit. Daarom is het belangrijk ze snel op te sporen en passende beheersmaatregelen te treffen om hun vestiging en verdere verspreiding te voorkomen.

 
obj 247