Oeverplantensoorten

De alert list voor oeverplanten bestaat uit 3 soorten die door Belgische catalogi van sierplanten worden vermeld en 1 extra soort (d.w.z. Koenigia polystachya) die niet in catalogi voorkomt. Deze soorten zijn weinig verspreid op het grondgebied van LIFE RIPARIAS en staan erom bekend invasief te zijn in aangrenzende gebieden. Deze soorten hebben een milieurisicoscore die varieert van gemiddeld tot zeer hoog, meestal met een matig betrouwbaarheidsniveau (zie het alert list rapport).

obj 416

Signalementskaart 

> Verspreiding in België

obj 418

Signalementskaart  

Verspreiding in België

obj 415

> Signalementskaart  

Verspreiding in België