Buiten en binnen de grenzen...

LIFE RIPARIAS buiten en binnen de grenzen van België

Ook dit jaar hebben onze partners opnieuw het LIFE RIPARIAS-project vertegenwoordigd tijdens een aantal internationale bijeenkomsten, zoals de vergadering van de LIFE-projecten “Exchanging Experiences on INVASIVE ALIEN SPECIES Projects in Europe” van 25 tot 26 mei 2023 in Malaga (Spanje). Achttien EU LIFE-projecten en andere Europese organisaties zoals universiteiten konden daar doeltreffende strategieën en maatregelen voor het beheer en het voorkomen van de verspreiding van IUS bespreken en uitwisselen. LIFE RIPARIAS nam ook deel aan de Internationale Conferentie over Ecologie en Plantengemeenschappen (EcoVeg 16) van 5 tot 7 april 2023 in Marseille (Frankrijk), waar ons onderzoek over de impact van beheermaatregelen op ecosysteemdiensten werd voorgesteld. Verder was ons team aanwezig op een bijeenkomst in Parijs met UICN FRANKRIJK en de Franse Dienst voor Biodiversiteit OFB, waar we onze innovatieve IT-tools voorstelden.

We werken dus actief mee aan internationale bijeenkomsten, maar we misten evenmin de bijeenkomsten in België als thuisland van het project. Zo was LIFE RIPARIAS aanwezig op de ‘Biodiversity Spring Market’ in Brussel, om te praten over biodiversiteitsmonitoring en over het belang van het melden van soortwaarnemingen op het terrein voor een betere bescherming van onze natuurlijke omgeving.

Voor dit jaar staan nog meer deelnames aan evenementen en conferenties op het programma, onder meer het Internationaal Symposium over Waterplanten in Antwerpen, dat plaatsheeft van 13 tot 17 november 2023.

 

obj 782 obj 783
obj 784 obj 785